Politica de confidențialitate

SC MEDICAL CENTER SRL, cu sediul în  Mun. Dorohoi, str. Eternității, nr. 1C, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului sub nr. J07/424/1995, cod de identificare fiscală RO7661522, reprezentată de Bădiliță Benoni, respectă legea privind prelucrarea datelor cu caracter personal. Datele cu caracter personal vor fi colectate şi prelucrate de către SC MEDICAL CENTER SRL (Furnizorul) numai în măsura permisă prin Regulamentul UE 2016/679  cu privire la protecția datelor cu caracter personal.

Definirea termenilor:

  date cu caracter personal – orice informaţii referitoare la o persoana fizică identificată sau identificabilă; o persoană identificabilă este acea persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în mod particular prin referire la un număr de identificare ori la unul sau la mai mulţi factori specifici identităţii sale fizice, fiziologice, psihice, economice, culturale sau sociale;

  prelucrarea datelor cu caracter personal – orice operaţiune sau set de operaţiuni care se efectuează asupra datelor cu caracter personal, prin mijloace automate sau neautomate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, stocarea, adaptarea ori modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, dezvăluirea către terţi prin transmitere, diseminare sau în orice mod, alăturarea, combinarea, blocarea, ştergerea sau distrugerea.

 medic trimiţător –  medicul care a recomandat/înscris în trimiterea medicală efectuarea anumitor analize de laborator.

 pacient direct – pacienţii beneficiari ai serviciilor Medical Center SRL care se prezintă în Cabinetul Medical Center SRL şi sunt fie direct plătitori, total sau parțial, inclusiv pacienții care beneficiază de anumite reduceri față de prețurile listate, vouchere sau alte promoții în baza parteneriatelor încheiate de Medical Center SRL cu diverse categorii de entități juridice non-medical (de exemplu: membrii de sindicat, beneficiari ai voucherelor emise de companiile pharma).

  pacient CAS  – pacientul care solicită Medical Center SRL efectuarea unor analize decontate integral de către Casa de Asigurări de Sănătate („CAS”). Lista cu analizele decontate o puteți descărca/vizualiza de aici.

Conform Regulamentului UE cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, SC MEDICAL CENTER SRL are obligaţia de a administra în condiţii de siguranţă şi numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizezi.

I. Datele colectate prin utilizarea site-ului

Puteți utiliza formularele de contact pe site-ul nostru, pentru a ne contacta pentru orice solicitare. Datele personale pe care le-ați introdus în formularul de contact vor fi procesate numai în scopul de a răspunde solicitării dvs. și doar dacă v-ați dat acordul pentru prelucrarea datelor. Prelucrarea se bazează in mod legal pe art. 6 paragraful 1 teza 1 litera a) GDPR.

Scopul colectării datelor: datele dumneavoastră personale, așa cum sunt colectate în Formularul de contact (nume, telefon, adresă de email), vor fi utilizate doar pentru a vă contacta cu privire la solicitarea dvs. În funcție de situație, vom opta pentru un răspuns prin e-mail sau pentru o conversație telefonică. Nu vom folosi datele în alte scopuri și nu le vom transfera niciunui terț. Vor avea acces la datele dvs personale doar persoane autorizate de către SC MEDICAL CENTER SRL. Datele vor fi șterse la solicitarea dvs sau în termen de 365 de zile de la primirea acestora.

În unele cazuri, refuzul furnizării Datelor cu Caracter Personal poate avea drept consecință imposibilitatea beneficierii de serviciile puse la dispoziția dumneavoastră prin intermediul Site-ului (de exemplu, imposibilitatea înregistrării solicitării dumneavoastră). Pentru activitățile de marketing direct, furnizarea datelor dumneavoastră este voluntară.

În cazul în care de pe website-ul www.medicalcenterdorohoi.ro sunt sustrase date în mod ilegal ne obligăm să vă informăm, în maxim 48 de ore de la constatarea evenimentelor, printr-un e-mail trimis la adresa menționată de dvs în Formularul de contact.

În ceea ce privește politica de utilizare a cookie-urilor, vă rugăm să accesați acest link unde am prezentat explicit tipurile de cookie utilizate.

În ceea ce privește accesul la analize pe platforma www.medicalcenter.e-analize.ro datele dvs personale vor fi prelucrate pentru a vă pune la dispoziție rezultatele analizelor online.

II. Datele colectate în laborator

În vederea desfășurării activității noastre, la Recepție vom prelucra datele clienților, după cum urmează:

 1. pentru prestarea serviciilor de analize de laborator, incluzând efectuarea operațiunilor de facturare, procesare a plăților, inclusiv pentru recuperarea creanțelor: nume, prenume, sex, vârstă, data nașterii, semnătură, date rezultând din trimiterea medicală, date privind sănătatea, date medicale, date genetice, origine etnică, cod identificare client, CNP, date rezultând din actul de identitate (inclusiv o copie a actului, după caz), adresă, telefon, e-mail, stare civilă, cetățenie, semnătură, profesie, ocupație, informații bancare, informații privind contractul;
 2. pentru solicitarea de feedback: nume, prenume, adresa de e-mail;
 3. pentru accesul online la rezultatele analizelor medicale:în situaţia creării contului în baza cererii de analize – nume, prenume, buletinele rezultatelor analizelor medicale, datele din cererea de analize, incluzând user şi parolă.

Pentru îndeplinirea scopurilor de prelucrare, SC MEDICAL CENTER SRL poate să dezvăluie anumite categorii de Date cu Caracter Personal către următoarele categorii de destinatari:

 • persoana vizată și/ sau reprezentanţii săi legali;
 • medicul trimiţător şi alte cadre medicale implicate în actul medical (în cazul datelor pacienţilor);
 • reprezentanţii SC MEDICAL CENTER SRL, partenerii contractuali şi anume, laboratoarele de analize colaboratoare, procesatorii de plăţi, clinicile medicale, spitale, grădiniţe, firme de asigurări, furnizori de servicii medicale, alţi parteneri corporate (în situaţia partenerilor corporate care au calitatea de angajator al pacientului, datele acestuia din urmă vor putea fi divulgate către angajator în contextul evaluării capacității de muncă, în limita dispoziţiilor legale şi pentru scopuri legate de medicina muncii, fără a fi divulgate însă date privind rezultatul analizelor medicale în lipsa unui consimţământ expres din partea pacientului);
 • împuterniciţi ai SC MEDICAL CENTER SRL din diverse domenii (cum ar fi, servicii de pază, servicii de arhivare, agenţii de marketing);
 • alţi furnizori de servicii şi bunuri implicaţi în derularea activităţilor SC MEDICAL CENTER SRL (cum ar fi consultanţii externi în diverse domenii precum contabilitate, juridic, fiscal), organizaţii profesionale, organizații de cercetare a pieței;
 • autorităţi judecătoreşti sau alte autorităţi publice de orice tip, organizații internaționale.

Furnizarea Datelor cu Caracter Personal poate fi o obligație contractuală sau o obligație necesară pentru încheierea/executarea unui contract, poate fi necesară pentru a putea beneficia de serviciile puse la dispoziție de SC MEDICAL CENTER SRL, de a naviga pe Site şi de a beneficia de facilităţile oferite pe acest spaţiu.

Deși SC MEDICAL CENTER SRL cere acordul pentru prelucrarea anumitor Date cu Caracter Personal, este posibil ca acest acord să nu fie întotdeauna necesar conform legii. În astfel de situaţii, Furnizorul poate utiliza alte temeiuri pentru prelucrarea datelor, cum ar fi prestarea serviciilor medicale, executarea contractului sau interesul legitim.

Următoarele Date cu Caracter Personal ale Medicului trimiţător ar putea fi prelucrate:

 • pentru accesul online la rezultatele analizelor medicale efectuate Pacienţilor, pentru care medicul respectiv a acordat trimiterea/trimiterile, atunci când pacientul a solicitat Furnizorului transmiterea rezultatelor în format electronic către Medicul trimiţător: nume, prenume, cod parafă, adresa de e-mail, user si parola pentru contul web;
 • pentru efectuarea analizelor medicale, gestionarea sistemelor şi serviciilor de sănătate de către Furnizor, în contextul furnizarii rezultatelor pentru analizele înscrise în trimiterea medicală: nume, prenume, CNP, cod parafă, semnătură, profesia, specialitatea medicală, loc de muncă, adresa de e-mail, telefon.

III. Datele colectate telefonic

În cazul în care, contactați echipa noastră la unul dintre cele două numere de telefon afișate pe website, vă dați acordul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal: nume, prenume, număr de telefon. În situația în care doriți să aflați dacă rezultatele analizelor sunt gata sau alte informații care necesită identificarea dvs în baza de date, va fi necesar să ne transmiteți CNP sau codul de identificare al analizelor, pe care le vom procesa pentru a vă furniza informația dorită.

***

Prin citirea acestei politici aţi luat la cunoştinţă faptul că vă sunt garantate drepturile prevăzute de lege, respectiv dreptul de a fi informat, dreptul de a accesa datele personale, dreptul la rectificare, dreptul de a fi uitat, de a restricționa procesarea, dreptul la portarea datelor, dreptul de a obiecta și de a restricționa luarea automată de decizii.

DREPTUL DE A REFUZA SĂ DEVII O PERSOANĂ VIZATĂ
De la început, primul tău drept ca cetățean al UE este de a refuza să devii o persoană vizată, adică de a refuza ca datele tale personale să fie prelucrate. Cu toate acestea, este puțin probabil ca multe persoane să reușească acest lucru, să nu aibă activități bancare de exemplu, telefon, să nu fie angajați și așa mai departe.

DREPTUL DE A FI INFORMAT
O dată ce ai consimțit și ai devenit o persoană vizată, ai dreptul de a fi informat despre tot ce se întâmplă cu datele tale personale, la ce sunt folosite, să le accesezi, să le modifici și chiar să revoci consimțământul pentru o anumită organizație. În același timp, ai dreptul să îți accesezi datele personale ori de câte ori vrei.

DREPTUL DE A RESTRICȚIONA PRELUCRAREA DATELOR
Conform GDPR o persoană are dreptul de a restricționa prelucrarea datelor personale în diverse circumstanțe. De exemplu, o persoană vizată poate restricționa prelucrarea datelor personale când crede că acestea nu sunt exacte. În acest caz, persoana va putea restricționa prelucrarea datelor până când acuratețea acestora este verificată. Un alt caz când se poate restricționa prelucrarea datelor este momentul în care persoana vizată obiectează prelucrării.

PORTABILITATEA DATELOR
Ai de asemenea dreptul la portarea datelor. În lipsa altor condiții contractuale (de care ar trebui să fii informat înainte de a consimți prelucrării datelor) atunci îți poți muta datele de la un furnizor la altul într-un mod ușor și rapid.

DREPTUL DE A FI UITAT (DREPTUL LA ȘTERGEREA DATELOR)
Un alt drept important este cel la ștergerea datelor (sau de a fi uitat). Principiul general este că o persoană are dreptul de a cere ștergerea datelor personale. Acest drept nu este unul absolut, aceasta însemnând că există circumstanțe în care datele nu vor fi șterse la cererea persoanei vizate. De exemplu, dacă datele personale sunt folosite pentru conformarea cu o obligație legală sau pentru siguranța sănătății publice, pentru cercetare științifică atunci dreptul la ștergerea datelor poate fi refuzat persoanei vizate.

DREPTURI LEGATE DE PROCESUL DECIZIONAL AUTOMATIZAT ȘI CREAREA DE PROFILURI
Acest drept dorește să apere persoanele de anumite decizii cu potențial negativ care are putea fi luate fără intervenție umană. GDPR-ul definește crearea de profiluri ca fiind orice formă automatizată de prelucrare în scopul evaluării anumitor aspecte personale ale individului, cum ar fi performanța la muncă, sănătatea, preferințe personale, situația economică, locația și altele. Dacă o organizație folosește crearea de profiluri, trebuie să ia anumite măsuri de siguranță. De exemplu, să fie utilizate proceduri matematice sau statistice corecte, datele cu caracter personal să fie securizate, să existe măsuri care permit anomaliilor să fie corectate cu un risc minim de erori.

De asemenea, pentru orice informații suplimentare cu privire la modul în care sunt prelucrate Datele cu Caracter Personal, vă rugam să contactați Responsabilul cu Protecţia Datelor, la adresa de e-mail contact@medicalcenterdorohoi.ro.

Dacă doriţi ca datele dvs personale să fie șterse, vă rugăm să ne trimiteţi un e-mail la adresa contact@medicalcenterdorohoi.ro, iar noi vom procesa solicitarea în termen de 48 de ore de la primirea acesteia.

Atenție! În cazul în care furnizați credențialele pentru accesarea analizelor unei alte persoane, MEDICAL CENTER SRL nu este răspunzătoare pentru divulgarea informațiilor confidențiale.